Anahtar Teslim Dekorasyon


Maltepe Mahallesi
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sokak
Merter Meridyen İş Merkezi
Kat:2 No:229
Zeytinburnu/İstanbul T: (212) 456-7890 info@fulltadilat.com.tr

Fulltadilat Enerji Kimliğini Anlatıyor

full tadilat enerji kimligini anlatiyor
Şubat 09, 2017

Fulltadilat Enerji Kimliğini Anlatıyor

Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapılmış binaların  2 Mayıs 2017 tarihine kadar, 2011 sonrası yapılan yeni binaların ise iskan alma aşamasında Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması zorunludur. Konut satın alırken veya kiralarken binanın enerji verimliliğine göre seçim yapılacak ve Enerji Kimlik Belgesi sınıfı sorulacak.

Enerji kimlik belgesi almadan önce binanızın yalıtımını yapmanız gerekir. Bu yalıtımı yaptırırken güvenilir tadilat firmalarına yaptırmanızı öneririz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

Fulltadilat olarak sizin yerinize enerji kimliğinizi alıyoruz. Var olan yapılar için Enerji Kimlik Belgesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş, yapısında Enerji Kimlik Belgesi uzmanı çalıştıran Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, yapılarınızı inceleyerek; inşa yılı, konumu, genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşaa edildiği, yalıtım durumu, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı gibi. bilgileri toplar.

Toplanan bilgiler kapsamında EKB uzmanı binanızın enerji performansı üzerine yapılması lazım olan hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir ve ilgili idarelere tasdikletir.

Enerji Kimlik Belgesinin binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

Enerji Kimlik Belgesi’nin bir kopyası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulunca saklanır. Br nüshası da bina girişine kolay görülebilecek bir yere asılır.

Enerji Kimlik Belgesi 10 sene geçerlidir. Şayet  gereksinim değişeceği bir yürütüm yapılması durumunda belgenin 1 sene içinde değişmesi lazım. Bu nedenle binada yapılması gereken değişikliklerin Enerji Kimlik Belgesi almadan önce yapılması binanın çıkarınadır.

Binalar veya özgür bölümlere ilişkin alım satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR

Minumum binanın enerji gereksimini ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 sene geçerlidir. Bu zamanın sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir ifade doğrultusunda tekrar düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, 1.000 m2 ve üzerinde olan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar için ise 2017 yılına kadar alınması zorunludur.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik(EKB), Asağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır. Düşünülen kullanım süresi iki seneden az olan binalar, Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, Seralar, Atölyeler, Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, agıl gibi binalar, Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

Tasarının eksik veya yanlış olması veya standartlara uygun olmaması durumunda, proje yazarları; yapımın eksik veya hatalı olması ve ya da standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.

Sistemin elverişli çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.

İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir. Alakalı idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur. Fulltadilat olarak 40 yılı aşkın tecrübemiz ile bizde yetkili kuruluşlar arasındayız.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belge, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi ile muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Hali hazırda bulunan binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren 10 sene içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)

NEDEN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMALIDIR

Eğitim almış EKB Uzmanları kendilerine verilen kullanıcı ismi ve şifre ile yazılıma bağlanarak çalışma yaptıkları binanın bölgesel mimari mekanik ve elektrik bilgilerini detaylı olarak programa işleyerek kaydederler.

Program girilen tüm verileri değerlendirerek üzerinde çalışılan binanın yıllık enerji ihtiyaçlarını hesaplar ve bu değerleri referans değerler ile karşılaştırarak binanın enerji sınıfını belirler.

Her şeyden önce bu bir Kanuni Zorunluluktur!!! (5 aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır.)

Enerji verimliliği yatırımlarının doğru yere yapılmasını sağlar!!!

(Yıllık olarak ısıtma soğutma ve diğer tüketim değerleri belirlendiği için verimli enerji kullanımında doğru yatırımlar yapılabilir.)

Alım Satım ve Kiralama gibi işlemlerde tercih durumu olacaktır. Yüksek enerji sınıfına sahip binaların değeri artacaktır.

Bu kadar hassas ve önemli bir konuda işinizi lütfen şansa bırakmayın her firmaya güvenmeyin. Fulltadilat bir Gül Çatı İnşaat girişimidir izolasyon ve tadilat konusunda ki 40 yıllık tecrübesi ve ustaları ile full hizmetinizdedir.