Anahtar Teslim Dekorasyon


Maltepe Mahallesi
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sokak
Merter Meridyen İş Merkezi
Kat:2 No:229
Zeytinburnu/İstanbul Tel: +90 (212) 655 86 53Tel: +90 (212) 481 21 48 info@fulltadilat.com.tr

Soğuk Çatı

dekorasyonda aydinlatmanin onemi
Şubat 27, 2017

Soğuk Çatı

Soğuk çatı, tanımı gereği kaplama sistemi ile ilgili taşıyıcı ile döşeme arasında hava yastığı bulunan çatı sistemidir. Bu tanıma bağlı olarak, kaplama ile döşeme /tavan arasında çatıya eğim veren ve bu eğimli kaplama sistemini taşıyıcı sisteme ileten taşıyıcı nitelikte bir çatı sistemine gerek vardır. Eğer tüm bu sistemlerin oturtulabileceği yatay bir taşıyıcı döşeme varsa, bu durumda çatı, oturtma çatı olarak; böyle bir döşeme yoksa, bu durumda da çatıya ilişkin yükleri binanın düşey taşıyıcılarına ileten ve asma çatı adı verilen bir sisteme gerek vardır.

Oturtma ve asma çatı sistemleri, çatı yüklerinin doğrudan doğruya taşıyıcı bir döşemeye oturtulup oturtulamamasından kaynaklanmaktadır. Sıcak çatılarda genel olarak bir betoname döşeme olduğundan bu sorun her zaman söz konusu değildir. Ancak, taşıyıcı bir betoname döşeme olmaksızın da sıcak çatı çözümü olasıdır. Eğimli bir soğuk çatı, kaplama (örtü) ve taşıyıcı konstrüksiyon sisteminden oluşur. Kaplama ile döşeme /tavan arasında bulunan hava yastığı, soğuk çatıya önemli yararlar kazandırır. Ancak, yağış sularının çatıdan uzaklaştırılması için, çatıya verilen eğim %25 -%35 dolayında olduğundan, çatının kaplama kısmından gelen ölü ve hareketli yüklerin yük aktarma elemanları ile binanın taşıyıcı sistemine iletilmesi gerekir.

Eğimli ya da düz olan bir çatıda sistemin ve kar gibi hareketli yüklerin aktarılanileceği taşıyıcı bir betoname plak döşeme varsa, söz konusu bu yükler yük aktarma elemanları adı verilen öğelerle bu taşıyıcı döşemeye iletilir. Altında taşıyıcı betoname döşeme bulunan bir soğuk çatıda yükler sırasıyle kaplama altı tahtası, mertek, aşık ve en sonunda dikmelerle alttaki taşıyıcı döşemeye iletilir. Bir oturtma çatıda göğüsleme, kuşaklama gibi çatı konstrüksiyon elemanları düşey yük aktarmaktan öte, çatının aşık ve ona dik doğrultudaki kararlılığını sağlamaya yönelik olarak kullanılan konstrüksiyon elemanlarıdır. Böyle bir çatıda düşey yüklerin doğrudan oturtulabileceği taşıyıcı bir döşeme yoksa, çatının düşey yükleri binanın düşey taşıyıcılarına dolaylı yolla iletilebilir.

Diğer bir deyişle, aşıklara gelen yükler makas adı verilen rijit sistemler yardımıyla binanın düşey taşıyıcılarına aktarılır. Makaslar yanlama, asma baba ve gergi 'den oluşur. Soğuk çatılar, tek yüzeyli, beşik örtüsü, korma, mansard, şed gibi biçimlerde tasarlanabilir. Bu bölümde daha çok oturtma ve asma çatıları oluşturan çatı konstrüksiyon elemanları ele alınarak, uygulama özellikleriyle açıklanacaktır.

Soğuk Çatıların Konstrüksiyon Elemanları