Anahtar Teslim Dekorasyon


Maltepe Mahallesi
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sokak
Merter Meridyen İş Merkezi
Kat:2 No:229
Zeytinburnu/İstanbul Tel: +90 (212) 655 86 53Tel: +90 (212) 481 21 48 info@fulltadilat.com.tr

Su Yalıtımı Nedir?

su yalıtımı nedir
Şubat 07, 2017

Su Yalıtımı Nedir?

Hiç kuşkusuz ki yapıları tehdit eden önemli bir faktördür; su..  Yapıların sağlıklılığını, uzun ömürlülüğünü ve güvenliğini koruyabilmek maksadıyle binalara sızan dış kaynaklı suların, (toprak nemi, yağmur ve kar suları, daha da önemlisi yeraltı suları) evimizin banyo ve tuvaletlerinde kullandığımız iç kaynaklı sulara karışmasının önüne geçilmelidir.  Burada sağlığınızı ve yapılarınızı korumak adına uygulanması gerekli işlemlere su yalıtımı denir.

Su Yalıtımı Neden Mi Gereklidir?

Bina yaşam süresi ve dayanıklılığına etki eden en mühim tehdirlerin başında gelmektedir, su. Yapılara sızan dış kaynaklı sular, yapıların iç gövde ve taşıyıcı bölümlerini korozyona iterek yük kaldırma seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. Ve yapıların ana taşıyıcı sistemlerinin bütününde deformasyonlar yaratarak; zelzele gibi, en küçük bir yer sarsıntısında ve de depremlerde bina yapılarında çatlama ve kırılmalara neden olur. Dış kaynaklı suların binalara sızarak oluşturduğu küf, çiçeklenme, mantar, kararma ve benzeri zararlı organik maddelerin oluşmasına sebep olarak; yapı ömrünü ve de en mühimi insan sağlığını ciddi manada tehdit etmektedir.  Burada en basiti nemin insanı öldürebilecek bir tehlike taşıdığı bir gerçektir.

Su Yalıtımının Önemli Faydaları

Her an deprem tehdidi içerisinde bulunan ülkemiz düşünülecek olur ise, olası sarsıntı durumlarında  dış kaynaklı suların bina yapılarında oluşturduğu hasarlar, başta can güvenliği açısından yadsınamaz bir tehlike unsurudur. Bir şekilde yapılara sızan dış kaynaklı sular, donma, ısınma veyahut kimyasal tepkimelere girerek bina sisteminin korozyona uğramasına sebep olmaktadır. Korozyona uğrayan donatının dayanma gücüne ödettiği zarar maalesef ki gözle görülemez, ancak ve ancak sonuçlarıyle buluştuğumuz gün farkına varabiliriz. Söz konusu güçlü bir depremde ise, korozyona uğramış olan yapıların ayakta durabilmesinin pek bir mümkünatı yoktur. Bu nedenledir ki, başta da dile getirdiğimiz gibi bir deprem kuşağı ülkesi olan Türkiye ‘de bina su yalıtımı yaşamsal bir önem taşımaktadır. Ve binaların inşası öncesinde uygulanan su yalıtımı, can ve mal kaybını önleme açısından yadsınamaz bir faydadır insan hayatına. Su Yalıtımı Korozyonun Tehditkar Etkilerini Önler.

Korozyonun zararlı Sonuçları

İnsan sağlığını tehlikeye sokar, bu nedenledir ki bakır kaplar kalayla kaplanır. Metalik malzemelerin senelik üretiminden üçte biri korozyon nedeniyle kullanılamaz hale gelmektedir. Korozyon çevreyi kirletir.

Yapı İnşasından Önce Yapılan Su Yalıtımı Binaları Korur

Bilindiği gibi binaları tehdit eden en önemli faktörlerden biri de sudur. Binaların inşasından önce yapılan su yalıtım uygulaması, yapılara ve dolayısıyle insan sağlığına ve mala zarar veren dış etkilere (dış kaynaklı sular) karşı korumaktadır.

Su Yalıtımıyle Konforlu ve Sağlıklı Yaşam Alanı

Her ne kadar suyun insan hayatı için önemi yadsınamaz bir gerçek olsa da, yapılar için durum tersi şekilde işlemektedir. Yaşam alanlarımız olan binaların dış kaynaklı sulardan, su yalıtımı uygulaması ile korunması özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülke için mecburi bir gerekliliktir. Yapıla elemanı gözeneklerini aşan dış kaynaklı suların iç ortam yüzeyine ulaşarak, yüzeyde küflenme, siyah leke ve mantar gibi zararlı organizmaların oluşumuna neden olur. Buna bağlı olarak ahşap gibi doğal malzemeler çürümeye başlar, sıvalar kabarıp dökülür, kolon ve de perde duvarlardaki donatılar paslanır. Tüm bunların yaşanmaması; sağlık ve konforunuzun bozulmaması su yalıtımı ile mümkündür.

Su Yalıtımıyle Ekonomik Değerler Korunur

Günümüzde ekonomik değerleri sürekli artış gösteren binaların aynı ölçüde uzun ömürlü de olması haklı bir beklentidir. Bugün bir yapının ortalama ömrü 50 senedir. Su yalıtımı yapılmamış binalarda ise, dış kaynaklı sular yapı ömrünü daha da azaltmaktadır. Bu da tabii ki, ülke ve de birey ekonomisi için mühim bir kayıptır. Ülke yapılarının uzun ömürlülüğünün sağlanması açısından su yalıtımı uygulanması kayıpları gidererek, ekonomiye fayda sağlamaktadır.

Su yalıtımının inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık % 3'üdür. Binaların sağlamlığı insan yaşam güvenliği açısından göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurdur. Buna bağlı olarak su yalıtımının sağladığı yarar, maliyetten çok daha önemlidir.

Su Yatılımı Uygulama Kısımları

Etkili bir su yalıtımı için, su izolasyonu uygulaması, yapı temelinden çatısına dek bütün yapı elemanlarını kapsaması muhakkaktır.

Toprakla temasta olan duvarlar, temeller ve zeminlere oturan döşemeler, suyun yapı dışarısında birikebileceği ya da suyun taşabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, taraş ve de eğimli çatılarda su yalıtımı gereklidir.

Ayrıca banyo, mutfak, lavabo gibi ıslak hacimlere, su deposu, suni gölet gibi yapılara da su yalıtımı uygulanması gereklidir.